Kenyérkiosztás a keleti pályaudvaron

A társadalom tudatában van kötelességének s tőle telhetőleg igyekszik leróni tartozását sokat szenvedett, hazatérő katonáink iránt. Humánus gondolkozásu urinők lelkes buzgalommal, vállvetve iparkodnak kiszolgálni a keleti pályaudvarra beérkezett éhes katonákat s mosolygó, derűs arcuk még ízletesebbé teszi a rég nélkülözött puha fehér kenyeret és friss, meleg kalácsot, melyet közö9ttük szétosztanak.
Hazaérkezett katonáink élelmezése a nyugati pályaudvaron. Az a társadalmi akció, mely sokat szenvedett katonáinknak élelemmel való ellátása céljából indult meg, kitűnő eredménnyel végzi feladatát. A kiéhezett, fáradt katonák meleg ételt, kenyeret és cigarettát kapnak mindaddig, míg utazásukat folytathatják hazafelé. Képünk a katonák élelemre váró csoportját ábrázolja, amint nyugodtan várják be, mikor kerül rájuk is a sor.