Az orosz békeszerződés hatása

Az orosz békeszerződés hatása. A békeszerződés harmadik szakasza alapján kilépnek az orosz államkötelékből Lengyelország, Litvánia és Kurland, a melyek sorsukat Magyarországgal, Németországgal és Ausztriával egyetértőleg fogják rendezni.

Kongresszusi Lengyelország 113,820 négyzetkilométer, lakosainak száma pedig, Szuvalki tartományt is beleszámítva 13 millió 500 ezer.

Litvánia alatt általában Kovno, Vilna és Grodni tartományokat szokás érteni. Néha hozzá számítják Minsk, Mohilew és Wittebsk tartományokat is. A három előbbinek terjedelme együttesen 121 ezer 840 négyzetkilométer, lakosainak száma pedig 5 millió 806 ezer.

Kurland  27 ezer 286 négyzetkilométer, 798 ezer 300 főnyi lakossággal.

A békeszerződés 6-ik pontja alapján Oroszország kiüríti Ukrajnát, Esztlandot, Livlandot és Finnországot.

Ukrajna és Finnország független államokká váltak, mig Esztlandot és Livlandot Németország tartja majd megszállva, a mig megfelelő berendezéseket kellőleg biztosítják az állami rendet.

Ukrajnának Oroszország felé határai még nem ismeretesek. Annyi nyilvánvaló, hogy az uj államhoz tartoznak majd Kiev, Poltava, Csernigov, Charkov, Volhynia és Podolia kormányzóságok és Lengyelországból a cholmi terület. Ezenfelül Ukrajnához számítják egész Dél-Oroszországot, Cherzont, Tauriát, Jekaterinoszlavot, a Don vidékét, Kubant és Staveropolt. Szűkebb értelemben véve Ukrajna területe 620,947 négyzetkilométer. 34.965.000 főnyi lakossággal.

Finnország területe 373,600 négyzetkilométer, lakosságának száma 3 millió 241 ezer.

Esztland 20 ezer 248 négyzetkm., lakossága 1 millió 744 ezer.

A negyedik szakasz Ardahanról és Karsról is intézkedik. Mindkét kerület Kars kormányzósághoz tartozik. Ardahan terjedelme 5491 négyzetkm., lakossága 43,643. Az egész karsi kormányzóság területe 18,749 négyzetkm., 396,000 lakossal, a miből Kars erősségre 24.000 ezer lakos esik. Batum kerület 6976 négyzetkilométer, lakossága 183,000 főnyi.

E szerint tehát Oroszország területe a békeszerződés aláírásával összesen egy millió 350,496 négyzetkilométerre csökkent, míg lakosságban 61 millió 141,100 főnyi a vesztesége.