Létrejött a Nobel-alapítvány.

A dinamit föltalálója, Nobel, öszszes vagyonát, mintegy 40 millió márkát, s emberbaráti és tudományos működések jutalmazására hagyta. A nagy alapítványt Stockholmban kezelik, mert Nobel - ki Pozsonyban állította első gyárát - svéd volt.

A kezelő bizottság már anynyira rendezte az alapítványt, hogy jövő évtől kezdve kioszthatják a kamatokat. Minden évben öt 200,000 márkás jutalmat osztanak ki nemzetiségi különbség nélkül. Az itélőbizottság elnökét mindig a svéd király nevezi ki.