A zágrábi államvasúti üzletvezető esete

Masirevics György volt zágrábi máv. Üzletvezető, jelenleg a horvát vasutak vezérigazgatója, a kire a magyar vasutasok már régóta haragusznak, a napokban a 1007. számu személyvonaton Budapestre akart utazni.

Sárbogárdon a magyar vasutasok lekapcsolták a vonatról a szalónkocsiját és mikor a vezérigazgató tiltakozott a feltartóztatás ellen, az állomás előtt összegyűlt tömeg éktelen szidalmakban tört ki ellene. Hazaárulónak nevezték el, valaki pedig egy nehéz tárgyat dobott az arczába s a szeme alatt megsebezte Masirevicset.

Harmath Miklós sárbogárdi állomásfőnök szemére vetette Masirevicsnek, hogy a magyar vasutasokkal rosszul bánt; tudta előre a horvát eseményeket és mégis megtiltotta, hogy a magyar vasutasok elköltözzenek. A horvát vasutasokat előnyben részesítette, mozdonyokat és vasúti kocsikat gyüjtetett össze Horvátországban, hogy azután a horvát állam azokat lefoglalja. Az üzletvezető tehát hazaárulást követett el és igy jogos a magyar vasutasok elkeseredése.

Masirevics válaszában tiltakozott a hazaárulás vádja ellen, azt mondotta, hogy a magyar vasutasok érdekét tartotta szem előtt, de a horvát állam lefoglalta az üzletvezetőséget. Végül kijelentette, hogy rehabilitálni fogja magát. Közben a vonat már elindult. Masirevics egy későbbi vonattal utazott tovább.

Sárbogárdon azonban figyelmeztették az ellenséges hangulatra, a mely kitünik abból is, hogy előzőleg Balla Aladár zágrábi követ szalónkocsijának ablakát verték be, mert azt hitték, hogy Masirevics utazik a vonaton.