Wilson döntő győzelmet ígér

Washington szept. 1.
Reuter.  Wilson aláírta a hadügyi törvényjavaslatot. Azonkívül proklamációt bocsájtott ki, amelyben a törvényjavaslat becikkelyezésének határidejét szeptember 12-ében állapítja meg. Tizenhárom millióra becsülik azon 18 és 46 év közötti férfiakat, akik még nincsenek lajstromozva. Csak egészséges és családtalan embereket lajstromoznak. Wilson hozzátette azt, hogy nekünk ünnepélyes feladatunk az, hogy a döntő győzelmet fegyverekkel érjük el és tudva ezt, népünk katonai erejének nagyrészét ezen cél szolgálatának kell szentelni.

Az amerikai vezérkar jelentése.


31. este. Az Aisnetól északra csapataink rohammal elfoglalták Juvignyt és 150 foglyot ejtettek. A Veuvrében és a Vogézekben visszautasítottuk az ellenségnek azt a kisérletét, hogy vonalaink elérje. Elzászban járőreink behatoltak a német árkokba és veszteségeket okoztak az ellenségnek.