Dr. Szerelemhegyi Ervin megsebesült

A mult héten könnyen végzetessé válható baleset érte, dr. Szerelemhegyi Ervint Ráckevén, ahol mint a hadtestbeli szolgabíró működik. Egy kisebb zavargás alkalmával a nép közé vegyült, hogy lecsillapítsa a zavargókat.

Egyik izgága legény nem hajlott a szép szóra és revolverét nem akarta eltenni. Dr. Szerelemhegyi kiakarta kezéből csavarni, eközben a revolver elsült és dr. Szerelemhegyi mutatóujján csontig levitte a bőrt.