Zárórai lövöldözés a Rákóci uton

Egy halottja van a lövöldözésnek


Hiányos volna már a vasárnap, ha estefelé a Rákóczi uton nem támadna egy kis lövöldözés, vagy hasonló csetepaté. Ugy látszik, ezek a vasárnap esti Rákóczi-úti botrányok fel vannak már véve a vasárnap programmjába, mert nem mulik el vasárnap ilyen esetek nélkül.

Tegnap este kilenc órakor is nagyobbszabásu lövöldözés volt a Rákóczi-uton, a Hársfa-utca környékén. Mint szemtanuk állítják, ugy kezdődött, hogy két izgága ember összeveszett. Katonaruhában voltak, bár nem voltak katonák, úgy látszik, ez a katonaruha ad valami falzott hetykeséget és goromba fellépést az embereknek.

Amikor polgári ruha hijján katonaruha van rajtuk, ugy képzelik, hogy nekik többet szabad, mint másnak és előkerül a zsebekből a revolver, vagy a bicska.

A verekedésbe beleszólt a rendőr is, akinek kezében elsült a fegyver. Erre irtózatos tumultus támadt, hamarosan ott termett egy őrjárat, hogy rendet csináljon, mire a tömeg lövöldözni kezdett az őrjáratra, ez visszalőtt, valóságos kis ütközet támadt és hamar jöttek a mentők is.

Körülbelül fél óráig tartott az egész. Aztán a tömeg szétoszlott. A mentők két sulyos sebesültet vittek be a Rókusba az egyik Dermák László husz éves katona, hasbalövést kapott és  benn a kórházban meghalt, a másik is sulyos sebet kapott, de nem halálosat.

Jó volna már különösebb gondot fordítani a Rákóczi-utra. A forradalmat igazán nem azért csináltuk, hogy most minden berugott suhanc hadvezérnek képzelje magát és veszélyeztesse a közbiztonságot.