A repülőgép

A repülés ma már nem fog megállani, a fejlődés ezen a téren emberi fejjel átfoghatatlan. Mi álljunk csak meg a mai állapotnál, s egy rövid összehasonlitissal elevenítsük föl a nyolc-kilenc év előtti helyzetet. A legelső motorral való repülések ideje 1908-1909-1910 évek közép idejére esik. Ebben az idöben minden repülőgép más és más volt.
 
Ahány repülőszerkezet csak volt a világon, az mind más alapból más elvből, más motorral épült, más volt a kormányzás, más volt a kezelés, más volt az emelkedő képessége, sebessége, kitartása, minden, az utolsó kis részletig egyéni volt s két egyforma gépről álmodni sem lehetett. És ez volt a természetes akkor, mert a jó gép még nem volt akkor megszerkesztve. Egyénileg kellett a hibákat keresni, a hiányokat pótolni, mártírhalált kellett embereknek halniok, hogy az ő szerencsétlenségükből az utókor hasznot huzzon. 

A fokozatos fejlődés ebben a technikai tudásban hihetetlen gyorsan bekövetkezett alig tiz év után gyárilag állítják elő „a repülőgépet”. Itt az a kifejezés, hogy „a repülőgép” idézőjelek közé van téve, s ez azt jelenti, hogy ma már nem egyéni gépekről van szó, hanem az általános repülőgépről, amely már föl van találva, megvan szerkesztve, ki van próbálva, kész az ember ugy használja, mint az automobilt. 

Automobilból is van százféle tipus, de mind jó, mindnek van valami olyan része, amely jobb, mint a többi, s mindet megtanulhatja kezelni az, aki egyet tökéletesen tud. Ma a háboru szűkre mért keretek közé szorítja az embereket, légmentesen elzárja egymástól a nemzeteket. De majd ennek is vége lesz, a határok le fognak omolni, s a levegő szabadságát nem fogja korlátozni a földről fölfelé gyilkoló ágyuk ezre, a gépek ki fognak cserélődni s ha az automobilnál nem sikerült egyesíteni minden gép kizárólagos előnyét, a repülőgép összesíteni fogja a mai egyéni, nemzeti tudásokat s meg fog épülni a nemzetközi tipus, amely bizonyára tökéletesebb lesz, mint a mostani sokféle nemzeti gép.
 
A tiz év előtti állapottal szemben ma azonban hihetetlen magasságban állunk. Vannak egyéni bevált, kipróbált, tökéletes típusok, amelyekből több, sok kell. Ezeket ma már fantasztikus méretű gyárak és a benne dolgozó munkások ezrei gyártják. Gépek tömege egyebet sem csinál, csak egyes gép alkatrészeket, amelyek olyan egyformák, mintha egy és ugyanaz volna.
 
Hajszálnyi pontossággal egyeznek meg a legparányibb részletekben s a gépek századik sorszáma is ugyanaz, mint amelyik az első sorszámot viselt. Ma egy gépet gyártanak minden gyárban, de száz és száz példányban.