A pödröttszarvu kecske

Kelet-India hegyes vidékein, legkivált a Himalayaghegység nyugati részeiben honos ez a hatalmas vadkecske, mely másfél méter hosszura is megnő, a magassága pedig a homlokcsucsáig, a közepes ember magasságát is megüti. 

A mi házikecskéink csinos szakálla igazi sörénnyé fajul a pompás állaton és a vén bakoknál egészen a lábtőig lenyulik: legsajátságosabb azonban a szarva, mely egyes fajváltozatoknál dugóhuzó módjára „pödrött”, míg másoknál egyenes és csak a tengely körül csavarodó. A természetbuvárok szerint Ázsiának többfajta házi kecskéje származik ettől a vadkecskétől, melynek legtisztább, már szelidített ivadékai a régi Mezopotámiában és a Himalaya völgyeiben éltek. 

Ős hazájában, a zodron hegyek közt, az év legnagyobb részében nemek szerint elkülönülve él a pödrött szarvu kecske, csak párzás ideje táján egyesülnek a bakok és a nőstények. Mit se törődve a hóval és hideggel, a bakok rendesen a hegység magasabb részeiben tanyáznak, míg ellenben a nőstények már késő ősszel fölkeresik a dél fekvő sziklafalakat, sőt, ha nagyon zord a tél, akkor egészen a falvak szomszédságában járnak, akkor ezt mindig a legerősebb - s ami egyet jelent: a legidősebb és legtapasztaltabb állat vezeti s mielőtt előbbre megy, mindig gondosan szimatol és nézelődik, hogy nincs-e veszedelem. 

A nőstények falkája, mikor legel, több őrt állít föl s ezek bármelyike, ha valami gyanusat vesz észre, azonnal fütyülő prüszkölést hallat, lerohan őrhelyéről és legott futásnak ered, mire a falka nyomon követi. Ilyenkor majdnem függőleges falakon is meglepő gyorsan és fürgén másznak fel, a legkisebb gödölyék is éppen oly ügyesen, mint a meglett bakok. Természetes, hogy a fürge és gyorslábu vadkecske vadászata fölötte nehéz, sőt egyenesen veszedelmes is

. Fölötte nehéz azért, mert sokszor szinte lehetetlen közel lopózni a gyanakvó és óvatos állatokhoz, melyek a legjárhatatlanabb bérceken csatangolnak, és ha már puskavégre kapta is a vadász a prédát, sziven kell találnia a vadat, mert különben elmenekül és ha csak pár lépést tehet is, gyakran hozzáférhetetlen szakadékokba zuhan. 

De könnyen veszedelmes is lehet a vadászat, ha a puskalövésre megriadt falka véletlenül a vadász felé menekül; mert a hanyatt-homlok rohanó állatok egyenesen lesodorják a vadászt, aki összehúzott tagokkal bukik a mélységbe. Eleven megfogni a vadat csak a véletlen játéka lehet, de akkor is csak a gödölyéket, melyek, ha nem birják követni gyorsan menekülő anyjukat, félénken meglapulnak a szirtek mögött vagy a bokrok aljában. 

A fiatalon elfogott pödröttszarvu kecskék rendszerint jól fejlődnek, ha dajkának valami izmos házikecskét kapnak; a dajkájukat hamar megszeretik, lassanként megbarátkoznak ápolójukkal is, de már néhány hetes korukban a legnayaktörőbb kuszási kisérletekre vállalkoznak. Eleinte játékos kedvűek, ingerkedők és bohókásak, ugy hogy öröm barátkozni velük.