A Féry-féle galvánelem

 Mint ismeretes a Leclanché elemben a barnakő a depolaisator. A barnakő oxigénje a kiváló hydrogénnel egyesül és így a hydrogén az elektrod mellet nem gyülemlik fel, poláráram nem keletkezik. A hydrogent nemcsak a barnakő oxigenje köti le, hanem jórészt az az oxigen, a mely a levegőből a barnakő mellett lerakódik. Ebből a tapasztalatból kiindulva Féry arra a gondolatra jutott, hogy a barnakő egészen elhagyható. 

A czinkelektrodot lemezalakban az edény alján helyezte el vízszintesen, rajra nyugszik a függőleges helyzetű szén, a kettőt vékony posztó- vagy ebonit réteg választja el. Nyugalomban a czink nem fogy. A nyitott elem feszültsége 1 18 volt. Az elemet valószínűleg csak rövid ideig és gyenge áramnál lehet használni, mert a szén körül levő oxygen az áram bekapcsolása után hamar elhasználódik és új oxigen csak lassan jut a szénhez. M. J.