A Kossuth Lajos tervezett siremléke

Nem sokára elérkezik már az ideje, hogy a boldog emlékü nagy hazafi sirját, méltó emlék diszitse, a budapesti kerepesi-uti temetőben.
A főváros hatósága ugyanis már elkészitette ezen temető uj berendezésének tervezetét. E szerint a temető III. számu kapujától szemben egy nagy ut fog vonulni, melyet "Kossuth Lajos út"-nak neveznek el s ennek belső végére tervezik Kossuth Lajos pompás siremlékét, azon helyre, a hol képünkön az a csúcsos épület látszik. Megjegyzendő azonban, hogy a sieremlék nem ilyen lesz, mert annak tervezete még nincs végleg megállapitva; ez a rajzon levő csucsos épület a majdan emelendő siremléknek csak a helyét jelöli.

A temetőnek emlitett "Kossuth Lajos útja" húsz méter széles lesz.

Jobbról-balról, diszesen épitett sirboltok fogják szegélyezni, köröskörül pedig szépen rendezett kertek lesznek. Szóval disztemetője lesz ez a fővárosnak s a Kossuth Lajos siremlékének környezete is méltó lesz az elhunyt nagy hazafi utolsó nyugvó helyéhez.