Történelmi napok

Nincs se szünet, se megállás az események fejlődésében. Órák évszázadok munkáját végzik el és újabb évszázadok sorsára vannak elhatározó befolyással. Mi lesz az a kialakulás, a melyben az események most forrón hömpölygő lávatömege megáll, e pillanatban még csak a jó Isten a megmondhatója.

Az azonban bizonyos, hogy 1918 október tizenhatodika minden időkre nevezetes dátuma marad a magyar történelemnek. Ezen a napon jelentette be a felelős magyar miniszterelnök, a ki természetesen az uralkodó akaratának is képviselője a magyar parlamentben a dualizmus megszünését és a personális uniót, vagyis azt az új állapotot, a melyben Magyarország és ö felsége a király más országai között az egyetlen közösséget csakis az uralkodó személyének azonossága jelenti. Mindazokban az ügyekben, a melyek idáig Magyarország és Ausztria számára közös kormányzati szervek által intéztettek ezentúl Magyarország külön és önállóan intézkedik.

Természetesen hasonlóképpen külön azok az országok is, a melyek az eddigi osztrák császárság elemeiből alakulnak.
A personális unió alapjára helyezkedett Magyarország legfontosabb, legnagyobb és legdöntőbb feladata most természetesen az ország területi épségének biztosítása és minden körülmények között való megvédése.