A német emlékek megsemmisítése Elszász-Lotharingiában

A franciák nagy gyorsasággal igyekeznek eltüntetni a megszállott Elszász-Lotharingiában mindent. Ami a német uralomra emlékeztet. Strassburg legszebb szobrai is lekerültek talapzatukról. Fényképfelvételeinken is ilyen ledöntött szobrokat látunk.

Fent balról: 1. Vilmos és III. Frigyes szobrai, lent Frigyes Károly herceg szobra ledöntésük után. Igy semmisül meg Elszász-Lotharingiában minden, ami a németek egykori dicsőségét hirdette. Kiterjed a németellenes akció az intézményekre is. A strassburgi egyetemet bezárták, minden más német jellegű intézménnyel együtt. A franciák értéktelennek nyilvánították a német pénzt és a német postabélyegeket.

Kevés idő mulva már teljesen francia jellegeket fog kapni Elszász-Lotharingia, mert a franciák nagy német gyűlölete nem ismer határt és a németekre emlékeztető legcsekélyebb motivumokat is kiirtja onnan. A ledöntött szobrok talapzatára a németeké helyett, francia nagyságok szobrai kerülnek majd s minden elszász lotharingiai intézmény németből franciává fog átalakulni. A németeknek, mint legyőzötteknek most már nincs szavuk ez ellen: türniök kell a francia hatalom cselekedeteit.