Üvegtöltőgép

 
Itt most egy üvegtöltő gépet mutatunk be. Első sorban is azt mondjuk, hogy maguk az üvegek is teljesen egyformák, ugyanolyan űrtartalma van az elsőnek, mint az ezrediknek. Ezt is gép alkotja, de ehhez mos nincs közünk. A töltőgép azt cselekszi, hogy egyszerre husz üveget tölt meg, s egyetlenegy munkásképnek kell csak segíteni, s ez sem csinál egyebek, mint egyenkint leszedi a gép pereméről a teli üvegeket.
 
A gép működése a következő. Van egy nagy köralaku edény, amely körül egy másik, gyűrűalaku edény helyezkedik el. A köredényben van a folyadék, amely légnyomással átömlik a gyűrűbe, de ez apró rekeszekre van osztva úgy, hogy egy rekeszbe csak annyi folyadék ömlik át, amennyi egy üveg megtöltéséhez kell.
 
A gyűrűből meghajlított csövek nyulnak ki, olyan hosszan, hogy beleérnek a megtöltendő üveg mélyéig. Az üvegeket a csővel szemben lévő talpas állvány rúgós alapzattal bír, hogy az üvegeket a talp és a cső közé be lehessen helyezni, s ha be van helyezve, a rúgó szilárdan tartsa. Az egész töltőszerkezet a középső tengely körül lassan forog. A köralaku edény közepén van a főcsap, ebből ömlik bele a középső köralaku edénybe az üvegekbe elosztandó folyadék. 

Ha a középső edény megtelt, az alkalmazott nyomás nyomban szétosztja a gyűrűformáju edény rekeszeibe a folyadékanyagot s most egyenletes nyomás beleszorítja a meggörbített csövekbe, mint közvetítő vezetékbe a folyadékot, amely a csöveken át lassan, de egyenletese belecsurog az üvegekbe. Közben az egész edényrendszer fordul, még pedig úgy, hogy az üvegek egy körülforgás alatt pontosan megtelnek. Mihelyt egy gyűrűrekesz kiürült, a köredényből nyomban átömlik az uj adag, s a görbe cső nyomban vezeti az uj folyamatot, ha az üveget tartó talprúgó le van nyomva, vagyis ha üres üveg van ott elhelyezve. A rúgó ugyanis szelepet nyit abban a pillanatban, ha az üveg súlya rajta van. 

Már most nem kell egyebet tenni, mint egy helyben kell a munkásnak megállani és bevárni, mig a szerkezet egészen körülfordul. A hozzá érkező telt üveget kiveszi, helyébe nyomban egy üreset tesz, s mire ez az üres hozzá érkezik a körfutás után ujra tele van. A körforgás olyan lassu, hogy a telt üvegnek kicserélése az üresel igen könnye elvégezhető. A gazdasági életben nagyon hasznos ez a gép.