A lórekvirálás

A hadügyi népbiztosság a katonai kerületi parancsnokságokhoz és a vármegyei direktóriumokhoz a következő rendeletet bocsátotta ki: 

Elrendelem, hogy az 5083 eln. 38-1919. számu lórekvirálási rendelet folyó év május hó 12-ig feltétlenül végrehajtassék és a lórekvirálások ezzel a nappal befejeztessenek.

A rekvirált lovak száma a lónyilvántartók illetve a lósorozáshoz delegált katonai szakközegek által az elöljáró katonai parancsnokságoknak és a hadügyi népbiztosság 38. osztályának táviratilag bejelentendő.

A katonai kerületi parancsnokságok intézkedjenek, hogy ily módon rendelkezésre álló lovak az egyes alakulások lószükségletének fedezésére a szükséghez mérten felhasználtassanak. Ennek a végrehajtásáról s a nélkülözhető lovak számáról a hadügyi népbiztosság 38. osztályának a kat. ker. parancsnokságok táviratot tenni kötelesek.