Károlyi és Berinkey tárgyal az uj kormány megalakulásáról

Szombat óta Károlyi Mihály mint a magyar népköztársaság elnöke vezeti az ország ügyeit. Pártokon felül állva és minden párt bizalmától körülvéve reáháramlik az a sulyos feladat, hogy a kormányválságot megoldja és az országot kivesse mostani rendkivüli nehéz helyzetéből. Sürgős feladat ez, mert az ország máris erősen érzi, a bizonytalanság káros következményeit és éppen ezért Károlyi késedelem nélkül már szombaton este hozzáfogott a válság nehéz kérdésének megoldásához.

Szerdára meglesz az uj kormány?

A köztársaság elnöke már szombati programmbeszédében kijelentette, hogy "reméli, hogy a kabinetben ismét együtt lesznek a polgári pártok és a szociáldemokraták". Károlyi tehát minden törekvésével azon van, hogy továbbra is koaliciós kormányzat vezesse az ország ügyeit. Az elnök egyelőre Berinkey igazságügyminisztert bízta meg a miniszterelnökség vezetésével és felkérte őt, segítségére a kormány megalakításában.

Károlyi elnök értesülésünk szerint, egyelőre továbbra is a miniszterelnökségen fog lakni, de a köztársasági elnök hivatalos helyiségei a budai várpalotában, a Nemzeti palotában lesznek. Az elnök már szombaton este tanácsokozott több szociálista vezérrel, vasárnap pedig folytatta e tárgyalásokat, kihallgatáson fogadta többek közt Lovászy Mártont, Buza Barnát, Garami Ernőt, Rónai Zoltánt és többízben is tárgyalt Berinkeyvel. Károlyinak az a terve, hogy hétfőn folytatja e tárgyalásokat, kedden azután az eddigi eredményeket minden párt az illetékes fórumai elé viszik. Kedden tart értekezletet a Károlyi-párt és kedden lesz ülése a Munkás-tanácsnak is, ugy, hogy szerdára remélik az uj kormány megalakítását.

Koaliciós kormány

Az uj kormány összetételéről politikai körökben a következő kombinációkat hallottuk:
Ha a Munkástanács hozzájárul előbbi határozatának megváltoztatásához, vagyis nem ragaszkodik többé a hadügyi és belügyi tárcához, akkor a koaliciós kormány létrejöhet oly módon, hogy ugy a polgári pártok, mint a szocialisták öt-öt mandátumot kapnak.

A kormány elnöke az egyik hír szerint Berinkey, a másik szerint Garami vagy Kunfi lenne, Lovászy miniszterelnöksége a szocialista pártnál nagy nehézségekbe ütközik. Ha a miniszterelnök a szocialista pártból kerül ki, akkor a szocialisták még három tárcát kapnának, az ellenkező esetben összesen öt miniszterséget melyek közül kettő tárca nélküli lenne.