Előadások az idegélet világából

Irta dr. Laufenauer Károly egyetemi tanár.

 

A legérdekesebb könyvek közé tartozik az, a mely a fenti czim alatt a *Természettudományi Könyvkiadó-vállalat* kiadásában most megjelent. Élénk, könnyen érthető előadásban tárgyalja benne a tudós szerző az idegességet, korunk emez egyik legelterjedtebb betegségét.

 

Felettébb érdekesen beszél a régi járványos idegbajokról, az ezekkel összefüggésben levő u.n. boszorkányságról; azután az idegesség okait fejtegeti, majd kiterjeszkedik annak gyógyitására, a hipnotizmusra, asztaltánczoltatásra, gondolatolvasásra, a szuggesztióra, beszél az újabban oly nagy mártákben terjedő spiritizmusról, megmagyarázva annak mibenlétét, aztán az érzéki csalódásokról, alvajárásról s egyéb hasonló tünetekről, végűl a boszrokánymesterekről értekezik bővebben és rendkívűl érdekesen, nagyobb részleteket is közölvén Hódmezővásárhelyen a múlt században lefolyt boszorkánypörökről.

 

A könyv számos képpel van illusztrálva, melyek közt különösen felkelthetik az érdeklődést a budapesti idegkórtani klinika hipnózisra vonatkozó eredeti felvételei; így pl., midőn egy nő homloka egy pálcza érintésére, az illető személy eljesen éber állapotában felránczolódik, aztán midőn egy másik nőnél a hangvilla búgása idéz elő hipnózist, míg ismét másiknál a hátizomzat merevedik meg, egy pedig szuggerálás következtében azt képzeli, mintha a nap a szemébe sütne és keze felemelésével az ellen védekezik.