A BEAC házi uszóversenye

A BEAC ujjáalakított uszószakosztálya a mult héten sikerült háziversennyel adta jelét életképességének. A kilenc számból álló versenyen ugyan még nem indultak mezőnyök, azonban az egyes számokban igen tehetséges uszók mutatkoztak be. A BEAC fiatal uszógárdájából különösen Novák István, ifj. Landauer Béla, Perczel János, Hartmann neveit emeljük ki.

A verseny részletes eredménye a következő:

I. 40 m. melluszás kezdőknek.
1. Perczel János 34 mp. 2. Lewith Ottó.

II. 40 m. hátuszás (kezdőknek). 1. Landauer Béla 37 mp. 2. Lewith Ottó. 3. Halász István.

III. 40 m. oldaluszás. 1. Landauer Béla 37 mp. 2. Burián (MAFC) versenyen kívül.

IV. 50 m. sprintfőverseny.
1. Novák István 43 mp. 2. Landauer Béla

V. 40 m. hölgyverseny.
1. Zádor Lala swimower.

VI. 40 m. uszás (társszakosztályoknak).
1. Weisz Imre (football) 44.8 mp. 2. Halász István (vívás)

VII. 40 m. oldboy verseny.
1. Ferencz Pál 36 mp. 2. Földessy János dr. Versenyen kívül dr. Kasu Ferenc (MAFC) 35.3 mp.

VIII. 3x20 m. vegyes staféta.
1. Perczel II. Lewith, Landauer, 2. dr. Földessy, Pluhár, Novák, 3. Percel I., Peregiev, Hartmann.

IX. 40 méteres hcp. 1. Hartmann 3 mp. hátrány, 35 mp. 2. Pluhár István scratch 3. Perczel János 3 mp. hátrány.

A BEAC uszószakosztálya legközelebbi háziversenyét február végén tartja meg, márciusban pedig országos és főiskolai versenyt rendez.