Uszodaépítés mint szükségmunka

A Magyar Uszó Szövetség memorandummal fordult a főváros tanácsához, hogy egy a Margitszigeten létesítendő uszoda megépítését szükségmunkának nyilvánítsa és az építkezést haladéktalanul kezdesse meg.

Nemcsak az uszósport, hanem a magyar főváros hygiéniaja szempontjából is nagyjelentőségű állásfoglalásra fogja ez a memorandum a fővárost késztetni.

A háboru következtében, csaknem megkettőzött lakosságu Budapestnek mulhatatlan szüksége van egy nagyméretű, könnyen hozzáférhető és olcsó uszodára, amely a sportszempontok figyelembevételével épülne és bizonyos órákban a testedzés céljait szolgálná, de amellett a polgárok és munkások tömegeit is be tudná fogadni. Ez a meggyőződés kell, hogy megérlelődjék mindenkiben aki a meleg időszakban a budapesti uszodákat végigjárta.

Nem akarunk rekriminálni. Nem soroljuk fel, hogy az uszósport, a hygiénikus fürdés testgyakorlati ágának hívei hányszor csalódtak, akkor az Artézi-, később a Gellért-fürdő megépítése alkalmával reménykedtek, - hátha belátják végre mértékadó helyen, hogy egy modern fürdő integráns elmaradhatatlan kiegészítő része az uszoda, hogy sok milliós költségelőirányzatoknál igen rossz helyen alkalmazott takarékosság az uszodák mellőzése.

Budapest fürdővárosnak nincs egyetlenegy megfelelő nagyságu uszodája.
Reméljük, hogy az uj érv meghozza azt a konkrétumot, hogy a Margitforrás felhasználatlanul a Dunába ömlő vizét felhasználják egy 100x30 m.-es uszodamedence táplálására.