Ujabb hausse a valutákban

A vasárnapi magánforgalom igen élénk volt.
Az egész vonalon feltünt a nagy vételkedv, mig eladásra alig került áru. A lei árhullámzás után 327-ről egészen 332-ig emelkedett, a legnagyobb érdeklődés mutatkozott azonban a dollár után, amely 81-ről 83-ra emelkedett. Márka 325-330 között hullámzott. Font névleg 345. Aranyban 283-al kötöttek. Az osztrák ezres 17-18-ra emelkedett, a román lepecsételésü 3.5% volt. 

Érdekes, hogy a szokol ismét csökkent, árfolyama ma 202, 203-ra esett, holott néhány nappal előbb 250 volt. Elterjedt hirek szerint a felvidéken nem fogadják szivesen az uj állami pénzt s még mindig nagyobb népszerüségnek örvend az Osztrák-Magyar Bank felülbélyegzett koronabankjegye. A postapénz 12,5 % volt, a 10.000-es váltásáért 990-1000 koronát fizettek. Ezüstben nagy a kinálat, de vevő nem akadt. A forgalom egyébként ma minden rendzavarás nélkül bonyolódott le, ami tekintettel arra, hogy eddig még minden vasárnap volt valami mozgalmas szenzáció, meglehetősen feltünő momentum. 


Az értékpiac

A vasárnapi magánforgalom értékpapirokban teljesen szünetelt.
Az ügynökök legnagyobb része nem volt lent a kávéházban. Egy részük visszautazott Bécsbe, mert a Budapesti tőzsde forgalma nem elégitette ki őket. Bécsbe utazott Grossmann Adolf és Guttmann Géza, továbbá a bankigazgatók közül Berger Mór, a Mercur vezérigazgatója.

Kereslet volt ma is Fabankban, továbbá a Leszámitolóbank részvényekben egy nagy kompenzációs üzlet hirére. A Chinoinban is vevők voltak, mert hire terjedt, hogy a vállalat Londonba fog exportálni. Az Országos Fatermelő egy uj tranzakció hirére javul állandóan. A Stummer rövid időn belül 250 K-val emelkedett, mert a vállalat csak koronákban értékesiti a cukrot.

A bankértékek közül még a Magyar Országos Bank részvényeit favorizálják, mert az intézet most áruüzletet vezetett be. Ennek élére Zánkay Viktort, a Sertésforgalmi iroda igazgatóját szerződtették. A bank egyik vállalata, a Baróti Szeszgyár is nagy kiviteli üzleteket bonyolitott le. Szilárd a hadikölcsön piac is, ahol most 50-51-el szivesen vásárolják a kötvényeket. Az uj Vöröskereszt sorsjegy is emelkedett néhány koronával. 


A Giro bekapcsolása 

Az a hir, hogy a Giro már hétfőn megkezdi müködését, korainak bizonyult. Az értékügynökök még az uj egyezményt sem irták alá eddig és igy kétséges, hogy a hét elején megkezdheti-e müködését a Giro. Sajnos a tőzsdetanácsnak ugy látszik nem nagyon sürgős ez a dolog, mert különben már el lehetett volna intézni ezt a kérdést is éppen ugy, mint ahogyan a pénz lebonyolitás problémáit.

Az ügynökök körében az is elkeseredést szül, hogy a Giro mindenben diktatorikusan intézkedik és szavukat nem hallgatja meg. Végeredményben mindig az történik, amit a Giro vezetői akarnak és az ügynökök, valamint a nagyközönség is, mindegyre jobban kiszolgáltatnak a tejhatalmu Gironak.

A jövő héten valószinüleg döntés történik a tőzsdei idő megröviditéséről is. Az eddigi 1 1/2 órai forgalmat 1 órára akarják korlátozni, oly módon, hogy ezen tul 11 és 12 között bonyolódjon le a forgalom.

Az árutőzsde üzlettelen, az ügynökök kifogásolják, hogy Mautner és a többi nagy cégek nem küldik fel embereiket az árubörzére. Forgalom már annál is kevésbé van, mert a kért árak elfogadhatatlanul drágák. Érdekes vendége volt az ujabbi napokban a tőzsdének Janson stockholmi bankár és papirgyáros személyében. Krausz Simon és Fleissig Sándor társaságában nézte meg Janson a tőzsde helyiségeit, amelyek módfelett megtetszettek neki. Csak éppen a hideget kifogásolta. De mit szóljunk mi akkor, ha ő, aki hozzá van szokva a 40 fokos hideghez, fázik a börzeteremben?