Két volt főherceg – alperes

A bécsi polgári törvényszék előtt a napokban tárgyalták azt a polgári pert, amelyet Strachowitz Móricz gróf, egy 87 éves öreg úr idított Ferenc Szalvátor és Lipót Szalvátor egykori főhercegek ellen 120,000 korona tőke és járulékai erejéig. A gróf még 1872-ben kölcsön adta ezt az összeget Ernő főhercegnek, aki akkoriban, minthogy Ferenc József király akarata ellenére polgári családból nősült, rossz anyagi viszonyok között élt.

Ernő főherceg a pénzt nem fizette vissza, s most Strachhowitz gróf törvényes örököseit, a két Habsburg Szalvátort perelte be. Az első tárgyaláson a főhercegek nem jelenteke meg, mire a biróság ügygondnokul Schönfeld Bruno ügyvédet nevezte ki számukra. Az uj tárgyalást még ebben a hónapban megtartják.