A győztesek

Amerika döntő segítségével eljutott az entente ahhoz a pillanathoz, amikor a béke feltételeit diktálhatja. De a milliók vére árán győzelemhez jutott fejedelmek és államfők sovinista és imperialista öröme nem zavartalan, sőt sulyos gondoktól árnyékolt. A világforradalom és az éhinség bontogatja lobogóit.

Mindjobban beigazolódik a történelmi igazság, hogy a népekkel nem lehet bábjátékot üzni. Lansing, az amerikai külügyek vezetője a minap pregnánsan adott kifejezést a győztesek amaz aggodalmának, hogy a világégés lángja, a Németországot perzselő bolsevizmus áttör a német határokon és az entente-államokon is végigviharzik.

Lloyd George, angol miniszterelnök Wilson eszméinek hű szövetségese is többször hangot adott már annak a veszedelemnek, mely a bosszú politikája nyomán támadhat.