Díszelőadás a Nemzeti Színházban

Vasárnap este a Nemzeti Színház rendezett díszelőadást a Budapestre bevonult Nemzeti Hadsereg tiszteletére. Estélyi ruhás hölgyekkel, frakkos urakkal és gazdagon dekorált tisztekkel telt meg ez alkalommal a nézőtér. Horthy Miklós fővezér vezérkarával és családjával jelent meg a díszpáholyban, ott volt József főherceg és Auguszta főhercegnő gyermekeivel, József Ferenc főherceggel és Zsófia főhercegnővel.

Megjelentek a kormány összes tagjai, a lelépő Friedrich István miniszterelnök, az uj kormányelnök, Huszár Károly, Nemes Antal budavári püspök, az állami méltóságok, a hatóságok és hivatalok fejei, Maityaszovszky György főkapitány, sok angol, francia és amerikai tiszt, a keresztény pártok vezérférfiai és sokan mások. Az előadás Pekár Gyula költői lendületű prológusa nyitotta meg, majd a Nemzeti Operaház énekkara a Nemzeti Szinház magyar ruhába öltözött személyzetével a szépen díszített színpadon a trikolór alatt elénekelte a Hymnust, amit a közönség állva hallgatott végig. Ezután Jászai Mari asszony nagy páthosszal szavalta el a Szózatot, mely hatalmas tapsvihart váltott ki. Végül színre került Vörösmarty Mihály Az áldozat című ötfelvonásos szomorujátéka, amelyben Cs. Aczél Ilona, Hettyey Aranka ás Ivánfy Jenő arattak nagy sikert.

A kitűnő előadás végén a fővezér mellett meleg tüntetést rendezett a színház előkelő közönsége.