180,000 korona – egy talált tárcáért

Egy boldog pesti gimnazista

A Bulyovszky-utca és Andrássy-ut sarkán szombaton délután egy fiatalember elegáns bőrtárcát talált. A bőrtárca, finom, sárga bőr, az első pillanatra elárulta, hogy előkelő zsebből került az utcára. És a tartalma még nagyobb szenzációval szolgált. Negyven darab ezerfrankos svájci bankjegy duzzasztotta a bőrtárcát belülről, néhány névjegygyel és igazoló irással együtt.

A fiatalember, aki fölvette a tárcát, a Bulyovszky-utcai gimnázium VIII. osztályu tanulója, a becsületes megtalálók emberfajához tartozott és a kincscsel azonnal jelentkezett a főkapitányság központi ügyeletén. Itt éppen ekkor egy előkelő svájci úr tört németséggel jegyzőkönyvbe diktálta panaszát, hogy elvesztette sárga bőrtárcáját, negyvenezer frank tartalommal és néhány hivatalos igazoló okmánnyal. Azonnal elébe vitték a fiatalembert.

A svájci ur a tárcában boldogan ismert tulajdonára, gyorsan átszámolta a negyven darab ezrest, megnézte az iratokat, csodálkozva megnézte a becsületes diákot és négy darab ropogós svájci ezerfrankost nyujtott át a fiatalembernek jutalomdij fejében.

A négy darab ezerfrankost a becsületes megtaláló egyszerü koronákra váltotta és boldogan vette tudomásul, hogy 180,000 koronát kapott a svájci kereskedőtől. Rövid tanulság e rövid rendőri hirből: Még a becsületes megtalálónak is jobb ma ezerfrankost lelni, mint holnap ezerkoronást.