Magyar iró szabadulása a román fogságból

Debrecenből táviratozzák a Magyar Kurirnak: Tegnap érkezett vissza Debrecenbe Szatmáry Zoltán iró, akit a románok Debrecen kiüritése előtt elhurcoltak. Szatmárynak az volt a büne, hogy egy hazafias verset küldött fel a megszállás ideje alatt Budapestre. Ezért az oláhok három havi börtönre és nyolcezer korona pénzbirságra itélték. A kegyelmi eljárás során Ferdinánd oláh király elengedte büntetésének hátralévő részét. Szatmáry Kolozsvárott a fellegvárban volt elzárva, ahol – előadása szerint – még 248 politikai fogoly ül rabságban, akiknek legnagyobb része halálra van itélve.