A Duna-Tisza közötti ellenforradalmárok hóhérai a biróság előtt

Gyilkos vörös orvosnő

A budapesti kir. törvényszék dr. Surgoth Gyula táblabíró elnöklésével ma kezdi meg egy kommunista monstre bünpör tárgyalását az esküdtszéki főtárgyalási teremben.

Tavaly nyáron a Duna-Tisza közén megindult ellenforradalmat – mint ismeretes – a vörös diktátorok vérbe fojtották. A diktatura bukása után kinyomozták, hogy kik vettek részt az ellenforradalom letörésében s kiket terhel annak a temérdek áldozatnak vére, melyet ez alkalommal kiontottak.

A bünügy két fővádlottja a Peczkay-házaspár. Peczkay József cipőkereskedő a kiküldött vésztörvényszék elnöke és felesége, dr. Telek Ilona orvosnő, aki a kivégzetteken nagy szakértelemmel konstatálta a beállott halált.

Még huszonhárom vádlott van, akik közül többen szökésben vannak. Valamennyien gyilkosság, rablás, bujtogatásban terheltek.

Peczkay József három rendbeli gyilkosság, felesége, dr. Telek Ilona egyrendbeli gyilkosság büntette cimén, ezenkivül rablással és izgatással vádolja az ügyészség. A vádlottak között van Lévai-Lerner Oszkár tisztviselő, három gyilkossággal, dr. Vajda Zoltán ügyvéd, Nagy Kálmán magánhivatalnok, Zombori Endre elektrotechnikus. A Vádhatóságot dr. Felföldi Elemér királyi ügyész képviseli.