Elfogatóparancs a népbiztosok ellen

A budapesti kir. ügyészség – mint a Magyar Hiradó értesült – elkészitette az itt fogvalevő népbiztosok ellen a vádinditványt. Ez a hatalmas munka jórészt felöleli a szökésben levő népbiztosok büncselekményét is és azokat is többrendbeli gyilkosság büntettében való bünrészesség és még egyéb büncselekményekkel megvádolja.

A vádinditvánnyal kapcsolatosan a kir. ügyészség ismételten elfogatóparancsot adott ki a szökésben levő népbiztosok ellen. Ez az elfogatóparancs azok országos körözését rendeli el. Amennyiben ezen elfogató parancsoknak nem volna meg az eredménye, ettől függetlenül letárgyalják az itt fogvalevő népbiztosok bünperét.

Tekintettel a vád nagy anyagára és figyelemmel a vádlottak nagy számára, a főtárgyalást előreláthatóan két, esetleg három csoportban tárgyalják le. Ugy tervezik, hogy az első főtárgyalást Ágoston Péter, Bajáki Ferenc, Bokányi Dezső, Dovcsák Antal, Hambrich József, Kalmár Henrik, Kelen József és dr. Szabados Sándor ellen tartják meg.

A főtárgyalás elnöke dr. Stocker Antal kuriai biró lesz, a vádhatóságot pedig dr. Váry Albert kir. főállamügyész fogja képviselni.