Magyary detektiv bravurja

Két millió korona értékü ékszer viszontagságai

A diktatura alatt mindenki, aki csak tehette, elrejtette az ékszereit. Ki a Zugligetben ásta el, ki vidéki rokonaihoz vitte, voltak olyanok, akik a lakásukban dugták el kincseiket, avagy Bécsbe csempészték.

G. B. budapesti gyáros, akit mindenki ismert a fővárosban, mert mindenhol látható volt gyönyörü feleségével és mindenkinek feltünt, hogy fiatalember létére egészen ősz haja volt, szintén elrejtette ékszereit.

G. B. saját házában lakott és amikor megjelent az ékszerbeszolgáltatási rendelet, feleségével felment a padlásra, ahol alkalmas helyet keresett az ékszerek számára. Sokáig botorkáltak a padláson, az asszonyka már el is unta magát, alig figyelt a férjére. Félóra mulva végre előkerült a férj porosan, piszkosan a padlás egyik zugából és diadalmasan igy szólt felelségéhez:
- Na drágám, ugy eldugtam mindent, hogy száz Kun Béla sem találná meg!

Most jön a bonyodalom: a férj még a diktatura alatt hirtelen meghalt. A lesujtott özvegy mélységes gyászba borult, hosszu ideig nem is gondolt elrejtett drágaságaira. Nemrégiben azonban mégis csak eszébe jutottak az ékszerek, minden asszony féltett kincsei és felment a padlásra. Keresett, kutatott, de hiába. Felkutatta az egész padlást, felforgatott minden zugot, felforgatta a sok lim-lomot, de az elrejtett brilliánsokat és aranyholmikat nem találta meg. Többször megismételte látogatását a padláson, de mindig eredménytelenül. Szegény G. B. tényleg alaposan eldugta az ékszereket.

A kétségbeesett özvegy a mult héten végre a rendőrséghez fordult, ahonnan kiküldték Magyary detektiv-csoportvezetőt. Magyary felment az uriasszonynyal a padlásra, néhány perc alatt bejárta az egész helyiséget, aztán hirtelen odalépett az egyik falhoz. Felemelte a kezét, kihuzott egy téglát, benyult az üregbe és diadalmasan igy szólt:

- Nagyságos asszony, itt vannak az ékszerei!
A magyar Sherlock Holmes ezzel átnyujtotta a gondosan becsomagolt dobozokat, melyeknek tartalmát két millió koronára becsülik.

G. B. – nek mindenesetre igaza volt, mikor azt mondotta, hogy az ékszereket száz Kun Béla sem találná meg. Arról azonban elfelejtkezett, hogy száz Kun Bélánál többet ér és többet tud egy magyar detektiv.