A prémek palotája 2.

Az ujkor emberei nem kérkedhetnek azzal, hogy ők a vadállatokat biztos leshelyből pompás lőfegyverrel leterítik, hogy bundájukat lehuzva, a maguk testének melegét biztosítsák. Ha élne az ősember egyetlen egy példánya, kacagna az ilyen kérdésen. Ő, - az ősember minden lőfegyver nélkül, lehet, hogy csak husánggal, vagy egy kőbaltával, esetleg puszta kézzel ölte meg a fenevadat – medvét, tigrist párducot és hasonló kedves kis állatokat értve fenevad alatt – s ugy huzta le róla a bundát, hogy attól magának ruhát készítsen.

Maga a prém, a bunda technikája tehát nem csoda, még a kikészítési mód sem az, mert a történelmi kor legelején ismerték már az emberek a prémekkel való bánásmódot. Ezen a téren, legfeljebb a prémhamisitás technikájáról lehetne érdekes dolgokat elmondani, de most nem ez a cél.

Az előttünk fekvő kép a világ legnagyobb prémüzletének a házát mutatja be Lipcsében. Ez a német város ugyanis évszázadok óta középpontja a világ prémkereskedelmének, ugyannyira, hogy például a kanadai prémvadászok Lipcsében adják el zsákmányukat, s az amerikai kereskedő Lipcsében vásárolja meg az amerikai prémet.

A világ minden részéből érkezik ide prém, az év minden szakában hoznak a hajók árut, ezeknek megóvása, megvédése por, moly és egyéb prémellenség ellen, a technikának nem kis feladatát alkotta. Nem is kell sok elméleti magyarázat ahhoz, hogy megértsük a nehézségeket. A moly ellen hideg és sötét helyiség kell, a por ellen szellős, világosság véd, más bajok ellen a zárt, légáramlás mentes helyiség, ismét más okokból időszakonként napfényre, is szükség van. Mindezt alig lehetne egyetlen egy helyiségben előállítani, viszont annyi helyiséget építeni, ahány prémfajta és prémellenség van, szintén nem volna célirányos. Mindezeken segít a modern technikai tudás.

Mindenekelőtt a hideg, az állandó hüvüs levegő biztosítása a fontos. Erre szolgálnak a hűtőszerkezetek, amelyek vegyi anyagok bomlásával állítják elő a kivánt alacsony hőfokot, s mert ez tetszés szerint szabályozható, akár a fagypont alá sülyeszthető a levegő hőfoka. Az állandó szellőztetés a ventilátorok feladata, s nem probléma a széljárta helyeken légmentesen elzárt, hütött szekrények felállítása, amelyekbe a fojtott hideg levegőt igénylő prémeket helyezik el.

A pormennyiséget a szívó ventillátorok biztosítják, a napfényt a csarnok üvegteteje, amely be is fedhető redőnyökkel, ha arra szükség van. A prémvásár ideje augusztus. Ilyenkor már minden prém eladásra kész állapotban van, s a vásár idejére mind bekerül a csarnok fogasaira. Az apró prémek egybefüzve, egész függönyszerü lepelbe rakva, a nagyobbak csomóba kötve, a legnagyobbak szőnyegként kiterítve. Szóval a prémpalota nemcsak a prém megóvásra, raktározásra, hanem árusításra, kirakatozásra céljaira is szolgál, s ehhez tényleg oly magas technikai tudás kell, amelyet méltán megbámulhatunk.

De ennél még jobban megbámulhatjuk ma a prémárakat. Csak egy példát említünk meg, amely azután rávilágít az egész prémüzlet mai állapotára. Az orosz coboly mindég a legdrágább volt minden cobolyfajta közül, pedig van vagy tízféle cobolyprém használatban. Egy orosz cobolybőr a béke éveiben legfeljebb 300 korona volt, ma 8-10,000 korona az ára. Ilyen kincsek megőrzése csak ilyen palotákban lehetséges.