A Dunakorzó zavargóit a Statáriális biróság elé állitják

Miként a Magyar Hiradó jelenti, a Dunakorzón Perjamsik Ottó vezérkari ezredes, nánási Kegay Ernő vezérkari alezredes, Isépy Aladár őrnagy és Logler Gusztáv csendőrőrnagy által e hó 2-án a támadó csőcselék közül elfogott és rendőrkézre adott Kurgyis György 23 éves csapost, ifj. Német Sándor 19 éves mérlegkészitőt. Kercsik Kálmán 35 éves munkanélkülit és Adamec József 35 éves kazánkovácsot átkisérték a királyi ügyészség Markó-utcai fogházába.

A királyi ügyészség a kiadott statáriális rendelet értelmében lázadás és rablás büntett cimén minden valószinüség szerint a statáriális biróság elé állitja a merénylőket, mert a kihirdetett statárium értelmében statárium alá esik az a csoportosulás is, amelynek célja, hogy valamely osztályt, nemzetiséget, vagy felekezetet fegyveresen megtámadjon.