Tien-Czin kirablása

Tien Czin elfoglalásakor, melynél az oroszok 200 embert vesztettek,a nemzetközi csapatok hatalmukba kerítették, az elesett vagy öngyilkossá lett Nis tábornok és az alkirály pénztárát, a melyben másfél millió tael volt.

Londonba érkezett hírek szerint Tien-Czin meghódítása után nagy rablás és pusztítás következett. A különféle nemzetiségű katonák és a bennszülött csőcselék megrohanta az üzleteket, a pénztárakat és a magánosok házait. Elvittek mindent, a mit megkaparinthattak: készpénzt, ékszert, selyemszöveteket.

A hatóság csapatot küldött az állampénztár védelmére, de ez a katonaság tévedésből egy más házat szállott meg, s azalatt az állampénztárat teljesen kirabolták. Az angol tisztek később elkobozták a zsákmányt.