Gyilkos gépmunkás

Ifj. Vájó András huszonnégyéves gépmunkás egy gyárban dolgozott Molnár István gyári munkavezetővel. Vajó munka közben valami ügyetlenséget követett el és ezért a munkavezető a többi munkás jelenlétében megkorholta, emiatt szóváltás támadt köztük és ennek során Molnár István rárivallt Vajóra.

Vájó otthagyta munkahelyét, de este megleste Molnár Istvánt a Kőbányai uton, és egy nehéz vágóvassal ugy fejbevágta, hogy az egy órán belül meghalt. A gyilkosság után Vájó András önként jelentkezett a rendőrségen, hol letartóztatták.

A beismerésben levő vádlott fölött a statáriális biróság fog itélkezni.