A borzalmak háza

A pesti határral szomszédos Csóka-Katópusztán megjelent a laczházai kerület népszámláló biztosa, hogy összeírja a pusztai lakosságot. Belépett az egyik lakóházba, de visszarettent a szoba küszöbéről, mert borzalmas látvány tárult eléje.

A sarokban a tulipános ládán egy véres, megcsonkított emberalakot látott ülni mozdulatlanul. A biztos kiszaladt a házból és segítségért kiabált. Senki sem felelt a szavára. A pusztán nem volt egyetlen élő lény sem. Laczházára sietett s bejelentette fölfedezését a községi előljáróságon, a mely viszont a pestvidéki törvényszéket értesítette az esetről.

Szikszay Sándor törvényszéki orvos január 11-ikén reggel Csóka-Katópusztán járt. A községi hatósággal együtt megállapították, hogy a halott Devecsery Ábel pusztai gazda. A beteges ember magánosan éldegélt s a minap megfagyott, a mint a tulipános ládán elaludt. A holttest kezét és lábát teljesen összerágták a patkányok.