Az ezüst patkók

Hogy csak száz évvel ezelőtt is mily jámbor gondolkozású elüljárósága volt Pest városának, érdekes példáját olvassuk egy Pesten 1850. julius 9-én kelt s Bécsbe, Polgár János ügyvédhoz intézett levélben, melynek utóirata így szól: "Ujságban mondhatom, hogy Pesten a Józseff városban Szeifner nevezetű Pék

Mester, minek utánna annyira meg gazdagodott volna; hogy nem tudtta pénzét hova tenni, tehát négy lovainak lábaira az Ötvös által ezüst patkót akart veretni;

de torkára fort nékie, mert ezen dolgot nem kitsinynek lenni véllé az Ötvös, bé-jelenté a dolgot a Váras házánál, a melyet is bőven ki-tanulván, meg-fogattaták Vasárnap a Drabantok által a Barátok templomában és más napon Regvel hat órától fogva hétig a Városháza előtt szégyen-kövön fog állani..." Ez érdekes levelet Fodróczy Rozália nagybirtokosné közölte velünk. Eredetije szerkesztőségünk birtokában van.