Repülőjáratok indulnak Londonból Konstantinápolyba Budapesten át

Az angol kormány kezdeményezésére hozzáfogtak a London-konstantinápolyi repülőjáratok kiépitéséhez. A járatok Brüsszelen, Koblenzen, Münchenen, Bécsen, Budapesten, Belgrádon és Szófián fognak keresztülszaladni s Bécsben csatlakozásuk lesz a Berlin-római vonattal, amely Prágán, Bécsen, Grácon, Trieszten, Udinén és Páduán fog keresztülhaladni.

Bécsben az asperni telepen, Budapesten a mátyásföldi repülőtéren lesz a járatok kikötőhelye. A repülőjárat német vonala a Lloyd légiforgalmi részvénytársaság, az osztrák vonal az ujonnan alakult Wiener Luftfahrtgesellschaft felügyelete alatt fog állani.

Az angol kiküldöttek már meg is érkeztek Bécsbe, ahol megkezdték a tanácskozásokat a nagyszabásu terv részleteiről. A magyar vonalrész ellátásáról még nincs döntés.

A legközelebbi napokban az angol delegátusok Budapestre is ellátogatnak, hogy itt is megállapodjanak, a repülőjáratok már a legközelebbi jövőben megindulnak. Egyelőre rendszeres menetrendjük nem lesz, hanem valahányszor elegendő számu utas, vagy küldemény lesz együtt, a vonal bármelyik állomásáról nyomban indul egy gép.