Jönnek az adók!

Gőzerővel az ország pénzügyi konszolidációja felé

A bojkott megszünésével uj perspektiva nyilik az ország anyagi fejlődésére. Uj erőforrást jelent ebből a szempontból az export-import nekilendülése, ami elsősorban az ipari termelés terén fogja éreztetni jótékony hatását. Jelentős lépés a cél felé az a tárgyalás, melyet Teleki Pál gróf miniszterelnök kezdett a magyarországi szociáldemokrata párttal.

Minden remény megvan arra, hogy hamarosan be fog következni a teljes társadalmi kibékülés és ezen a réven mintegy negyedmilliós munkás ékelődik szorgos munkájával a nemzeti irányu munkába. Ez a morális háttér megteremti a munkakedvet s nemzetközi viszonylatban elősegiti annak a harmóniának a lehetőségét, amely nélkül a külföldi tőke nem találna utat az országba. 

A nemzetgyülésnek óriási feladatot kell megoldania a közel jövőben: tető alá kell hoznia mindazokat a törvényjavaslatokat, amelyek pénzügyeink rendezésére és gazdasági talpraállásunk lehetővé tételére irányulnak.

A pénzügyi bizottság már letárgyalta az egyik legfontosabb adójavaslatot, amelynek révén a pénzügyminiszter félmilliárddal nagyobb összeggel akarja gazdagitani az állam kasszáját. Szerdán már a kormányzópárt értekezlete elé kerül a javaslat, ahol előbb az intézőbizottság, majd a párt összes képviselő tagjainak részvételével a pártértekezlet tanácskozik a pénzügyek szanálására irányuló első nagy lépésről.

Jönnek tehát az adók s ez a kérdés egyidőre háttérbe fog szoritani minden más problémát.

Ezzel párhuzamosan felszinen marad a közélelmezés ügye. Valószinü, hogy a nemzetgyülés el fogja határozni a termésrendelet revizióját s ezzel kapcsolatosan eldönti azt az elvi kérdést is, vajjon külön kenyéradó formájában vagy más uton gondoskodjék a kormány a közellátásra szoruló milliók élelmezéséről.