A bécsi magyar követség bünügyi feljelentése az aktahamisitások miatt

Bécsből jelenti a Hétfői Napló tudósitója: Dr. Coumont ügyvéd a bécsi magyar követség megbízásából az illetékes törvényszéki fórum előtt bünügyi feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik az utóbbi időben sokat emlegetett aktahamisitásokat, melyek különösen a bécsi magyar sajtóban jöttek napvilágra, elkövették.

Dr. Coumont feljelentéséről a következő értesitést kaptuk: A Bécsben megjelenő Világosság cimü hetilap 1920 szeptember 19-iki 13-as számában egy cikk jelent meg a következő cimmel: Ujabb akták a bécsi Grate-Reich-különitmény cselekedeteiről.

Ezt a lapot Kunfi Zsigmond volt népbiztos szerkeszti. Az egyik cikk azzal foglalkozik, hogy Károlyi Mihály  egy bécsi emigránsok kontrollja alatt állanak, a másik pedig Reich miniszteri tanácsos jelentését közli Eckhardt Tibor budapesti sajtófőnökhöz a Bécsi Magyar Ujság állitólagos megvásárlásának részleteiről. Ezek az akták a Bécsi Magyar Ujság október 1-i 232. számában is megjelentek.

De ezek az akták hamisak.

Dr. Coumont ügyvédet a magyar királyi bécsi követség felhatalmazta, hogy a törvényszéknél azonnal tegye meg feljelentését az ismeretlen aktahamisitók ellen.