A „huszonnyolcas” nem sértés

Eddig nem tudták, hogy a „huszonnyolcas” sértés-e vagy nem. Most aztán kiderült, hogy a „huszonnyolcas” nem sértés. Nem tudom, mit az a „huszonnyolcas”, valószinüleg a pesti sértegető sem tudja, csak ugy odamondja minden meggondolás nélkül, mint ahogy odamondják Pesten azt, hogy ilyen fiatal, meg ezt mondják: almolé és ezt is mondják: link ember maga… Valami ilyenféle lehet a „huszonnyolcas” is.

Valószinüleg Váradi Tódorné se volt tisztában a fogalommal, hogy mit mond, mikor Roboz Aladár urnak, aki r. t. igazgató, azt mondta: - „Olyan huszonnyolcas, mint maga, vagyok én is…” Nem is akarta sérteni Roboz Aladárt, az mégis beperelte a budapesti királyi büntető járásbiróságnál becsületsértés cimén. Paczák biró el is itélte Váradi Tódornét 120 koronára és a perköltségekben is elmarasztalta. De Váradiné megfelebbezte az ítéletet a törvényszéknél, ahol dr. Tholt elnök megsemmisitette az előző ítéletet és a vádlottat fölmentette. Bizonyára azon a cimen, hogy a „huszonnyolcas” nem sértés.

Vajjon mi hát a „huszonnyolcas”? Sértés nem, az kiderült. Hát micsoda: hordár? Vagy villamos? Vagy házszám? Vagy regiment? … Nem lehet tudni. Talán az Akadémia tudja, vagy a Magyar Nyelvészeti Társaság … Akármi is, egy bizonyos: Váradi Tódorné van olyan „huszonnyolcas”, mint Roboz Aladár.