A hollandi királynő menyegzője

Február 7-én Hágában rendkívüli nagy fénynyel ment végbe Vilma királynő menyegzője Henrik meklenburgi herczeggel. Királynő ritkán részesül akkora szeretetben, mint a milyennel körülveszi népe az ifju Vilmát, a ki ott fejlődött szép hajadonná a nép szeme előtt.

Hogy okos asszony lesz belőle, arról meg van a nép győződve, s hogy boldog is legyen, azt kívánta neki mindenki. Férje, Henrik herczeg kevéssé ismeretes a hollandi nép előtt, de mert a rajongásig szeretett királynője szereti, a nép őt is nagy tisztelettel veszi körül és bízik benne.

Az esküvő után a királyi kastélyban reggeli volt. Az anyakirályné felköszöntötte az uj házaspárt, a mit Henrik herczeg megköszönt.