A kormányzó megkegyelmezett három halálraítéltnek és egyéb hírek

A kormányzó megkegyelmezett három halálraítéltnek

Szolnokról táviratozzák: A szolnoki törvényszéken szombaton hirdették ki Horthy Miklós kormányzó kegyelmezési leiratát, melyben Zuhek Lajos, Bozsó Károly és Bencsik Lajos kötél általi halálra ítélt kommunisták halálbüntetését a két elsőnél életfogytiglani, az utóbbinál 15 évi fegyházra változtatta.


Hol internálják Kun Béláékat?

Köztudomás szerint az osztrák kormány megtagadta a beutazási engedélyt Kun Bélától és társaitól, a német kormány a hadifogolyszállítmány ecterritoralitását felfüggesztette és a hadifoglyokat külön választja a politikai menekültektől. A hadifoglyokat hazaküldik Oroszországba, a politikai menekülteket pedig a kérdés végleges elintézéséig Németországban tartják vissza, ahol internálni fogják őket. Egyik hiradás szerint Stettin lesz az ideiglenes lakóhelyük a megszökött népbiztosoknak, míg egy másik Berlinből eredő távirat azt közli, hogy Kun Béláékat egyelőre Liegnitzben fogják internálni.

Román követség jön Budapestre

Mocsonyi Antal, az uj román budapesti követ augusztus 2-án érkezik Budapestre. Mocsonyi budapesti többszörös háziur s igen jól ismeri fővárosunkat és társadalmi viszonyainkat. Az uj román követ rokonságban van több magyar főuri családdal és ugyszólván haza jön. A budapesti román követség kérdésének megoldását nagy küzdelmek és minuciózus tárgyalások előzték meg s a megegyezés leginkább azért volt sürgős, mert a szabad forgalom helyreállítása magasabb szempontokból is elkerülhetetlen szükséggé vált.

A közoktatásügyi miniszter Szegeden

Szegedről jelentik lapunknak: Heller István vallás- és közoktatásügyi miniszter Szegedre érkezett, hogy a kolozsvári egyetemnek Szegeden való elhelyezése iránt a város vezetőivel közvetlen érintkezést keressen.