Áll a harc a szabóiparban

Ismeretes, hogy a szabóipar munkásai hetek óta bérmozgalmat folytatnak 50 százalékos munkabérjavitás érdekében. A munkaadók elzárkóztak a munkabérek emelése elől, azt hangsulyozva, hogy ezt a többletet a közönség terhére róni a mostani tulmagas árak mellett képtelenség. Igy aztán aképpen határoztak, hogy a mai naptól fog valamennyi munkást kizárják és üzemüket beszüntetik. 

A Szabómesterek Országos Szövetsége vasárnap e tárgyban rendkivüli közgyülést tartott, amely jóváhagyólag tudomásul vette a vezetőségnek azt az intézkedését, amellyel az összes üzemeket sürgönyileg beszüntette. Választottak egy 40 tagból álló bizottságot, amely hétfőtől kezdve a legszigorubban ellenőrzi az összes szabóüzleteket és szabóipari mühelyeket.

Kimondták, hogy ha a munkások hajlandók az eddigi munkabérek mellett dolgozni, akkor nem zárkóznak el és nyomban megkezdik az üzemeket. Az üzembeszüntetés idején azokban a mühelyekben, ahol csak maga a tulajdonos dolgozik, hozzátartozóinak és tanoncoknak segitsége mellett, ott tovább folyhat a munka. Tilos azonban segédeket alkalmazni és nem szabad a munkát házonkivül való feldolgozásra kiadni. 

Vasárnap délelőtt a női szabómesterek hosszasan tárgyaltak a munkások kiküldötteivel és abban állapodtak meg, hogy szerda reggelig végleges választ várnak a munkaadók. Ha a munkások szerdára nem határozzák el magukat az 50 százalékon aluli bérjavitás elfogadására, akkor a nőiszabóiparban is hasonlóképpen beszüntetik az összes üzemeket.