Hogyan játszák ki a vendéglősök az Árvizsgáló Bizottságot

Szigoruan megtorolják a visszaéléseket

A Hétfői Napló tudósítójától.

Az Árvizsgáló Bizottság a mult hó elején é a mult hó végén nagy razziát tartott, amelynek során jóformán valamennyi budapesti kávéház és étterem vezetését ellenőrizte. Különösen azt vizsgálták, hogy a kávésok és vendéglősök betartják-e a kiszolgáltatott árukért meghatározott árakat. A razziákon közel száz rendőr vett részt az Árvizsgáló Bizottság rendészeti osztályának közreműködésével. Minden helyről elvitték a hó elején és a hó végén szereplő étlapokat is. Most megállapították, hogy igen sok helyen kisebb-nagyobb rendetlenség történt.

Körülbelül 200 vendéglőben, illetve kávéházban mindent a legnagyobb rendben találtak, 60 helyen kisebb szabálytalanságok történtek. Ezeket szigoruan figyelmeztetik a rendeletek pontos betartására. Nehány feltünő árdrágító esetet is megállapítottak. Ezeket a legrövidebb idő alatt átadják az uzsorabiróságnak. Két vendéglőben furfangos árdrágító büncselekményre jöttek rá. E helyeken háromféle étlapot készítettek naponta. Az olcsó étlapot beszolgáltatták az Árvizsgáló Bizottságnak, a drágábbat a vendégek elé juttatták, a harmadikat és a legdrágább étlapot pedig olyan vendégeknek adták, akiket ugy ismertek, hogy ezektől nem kell félni, feljelentést nem tesznek. Az egyik ilyen vendéglős Wéber Rudolf (Fehérvári-ut 45.), a másik pedig a Rákóczi-uton levő Pallas-szálló étterme. A Pallasban kétféle étlap készült.

Az Árvizsgáló Bizottság számára például a borjupörkölt ára 18 koronás árban szerepelt, a közönség étlapján ezt az ételt 34 koronával tüntették fel. A torta ára az egyik étlapon 12 korona volt, a közönségnek pedig 14 koronáért számították. A szilvásgombóc az Árvizsgáló Bizottság étlapján 8 koronás áron szerepelt adagonkint, de a közönséggel 14 koronát fizettettek. A Pallas-étterem tulajdonosai, Gál é Uram cég ellen ugyancsak árdrágító visszaélés büntette címén indítanak eljárást, összesen 107 pesti vendéglős és kávés és 13 budai kávés ellen tettek feljelentést.