Óriás- és törpe-csillagok fölismerése a szinképből

Óriás- és törpe-csillagok fölismerése a szinképből. Óriás-csillagok azok a nagyon fényes csillagok, melyek gázalakú halmazállapotban vannak s így sűrűségük kicsiny. Viszont vannak nagysűrűségű és gyöngefényű csillagok: ezek a törpék. Lindblad B. Upsalában az abszolút nagyságrendet rácsszínképen meghatározott effektív- és minimum-hullámhosszuságból állapítja meg.

Szerinte óriás-csillagok azok, a melyeknél az effektiv hullámhossz nagyobb 422 qq-nál. A Nap fotoszférájának effektív hőmérséklete szerinte a korong közepén 600 C’, a a perem felé 5430 C’. ez onnét van, hogy a középen csekélyebb mélységből jönnek a sugarak. Hatvan csillagot vizsgált meg és osztályozott ezzel az új módszerével.


Különösen a Cepheus csillagképnek egy tájékát tanulmányozta behatóan, melyben a törpék között is törpe „Krüger 60” nevű csillag is előfordul. Két másik törpe csillagot fedezett föl ott, melyek a Bonner Durschmusterung-ban 57’2514 és 56’2779 jelzés alatt vannak katalogizálva. Színképi parallaxisuk 0 03”, ill 0 04”.

Óriás-csillagok is vannak ezen a tájon, melyeknek távolságát 4700 fényévre teszi ( az előbbi parallaxisok 100, ill. 80 fényévnek felelnek meg ) s ez lenne átlagosan a Tejút távolsága az égnek ezen a részén. Dr. Wodetzky József.