A hónap rövidhíreiből

Az amerikai elnökválasztás hatása a newyorki tőzsdén

Newyorki szikratávirat jelenti: Az elnökválasztás első jellemző hatása a tőzsdén abban mutatkozott, hogy a váltóárfolyamok állandóan esnek. A francia frank és az olasz lira árfolyama nagyot zuhant. Az a sterling és a német márka is nyomott. A Newyork Herald annak a véleményének ad kifejezést, hogy a háboru után többé nem maradhat fenn Londonnak az az ellenőrző szerepe, amelyet az európai pénzügyi rendszer felett addig gyakorolt. A sterling árfolyama sulyosan meg fogja érezni a változott viszonyokat. 


Negyedik kocsiosztály a Máv vonalain

A Máv igazgatósága s személyvonatokon negyedik kocsiosztály rendszeresítését tervezi. A negyedik osztályú kocsikat a régi harmadik osztályú kocsikból fogják átalakítani. 


A Wörner-gépgyár részvényeit pénteken a tőzsdére bevezette a Strasser és Társa bankcég. A vállalatnak 55 év óta fennálló gépgyára és vasöntődéje van, a melyben világhirü gyorssajtó és rotációs nyomdagépeit gyártja, valamint malom berendezési tárgyakat és felszereléseket állit elő. A Wörner-gyárnak jelenleg is igen nagy külföldi és belföldi megrendelései vannak, nyersanyaggal bőségesen el van látva, ugy hogy müvei teljesen foglalkoztatva vannak.


Tőkét emel a „Chinoin”

November 16-án az Angol Magyar Bank helyiségeiben rendkivüli közgyülést tart a „Chinoin” Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára R. T., amelyen az igazgatóságnak alaptőkefölemelési inditványa fölött határoznak. 


A magyar olaj- és vegyipari r.-t.
november 9-én rendkivüli közgyülést tart, amelynek napirendjén az alaptőke fölemelése szerepel. 


A „Chinoin” Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára RT. közgyülése alaptőkéjét 5 millióról 10 millióra emelte fel. Két régi részvény alapján egy uj részvény vehető át az Angol- Magyar Bank főpénztáránál november 26-áig darabonként 600 koronáért. 


Szeszbank 

Információnk szerint közel jövőben Szeszbank Budapesten cimmel 150 millió korona alaptőkével uj bank alakul. Az alakulásban erős külföldi érdekeltségek vesznek részt s mint értesülünk, a vállalat Papp Lőrincet, a Hungária Bank távozó vezérigazgatóját – aki a Kereskedelmi Bank soron kivül igazgatóvá nevezett ki, – vezérigazgatóul óhajt megnyerni s ez irányban a tárgyalások eredménnyel folynak. Magunk részéről Papp Lőrincet kiváló bankszakembernek tartjuk s biztosak vagyunk abban, hogy ez uj téren sokkal jobban fog érvényesülni, mint az eddigi, majdnem adminisztrációs tevékenységében. 


A Magyar őstermelő részvénytársaság november 6-ára rendkivüli közgyülést hivott össze alaptőkéjének 30 millió koronáról 40 millió koronára való felemelése tárgyában. A társaság alaptőkéje és nyilt tartalékai az alaptőkeemelés keresztülvitele után 105 millió koronát fognak kitenni. 


Szterényi a gazdasági tárgyalásokról
A Hétfői Hirlap távirata
Bécs, nov. 28. 

A Neue Freie Presse beszélgetést közöl Szterényi báróval, aki a forgalmi korlátozások csökkentését ajánlja és a közelgő bécsi gazdasági értekezletet a jövőre nézve nagyjelentőségünek mondja. Kivánatos volna – mondotta Szterényi, – hogy Bécsben győzzön az a belátás, hogy egymással évszázadok óta együttélő és gazdaságilag egymásra utalt népeket nem lehet soká erőszakkal gazdaságilag távoltartani egymástól. 


A bécsi kenyérkérdés
Bécs, nov. 28. 

A Neue Freie Presse beavatott forrásból arról értesül, hogy az osztrák kormány azzal a kéréssel fordul Németországhoz, adjon kölcsön hatszáz vaggon lisztet. A kormány azért tette ezt a lépést, mert a már esedékes és ki is fizetett amerikai buza szállitmányai késnek. A városházáról érkezett ma az a hir, hogy a közélelmezési minisztérium száznegyven vaggon lisztet foglalt le, ami a bécsi népkonyha-üzem téli készlete lett volna. Ha a lefoglalás érvényben marad, be kell zárni a népkonyhákat. A mult télen huszonhárom népkonyha hatvanezer embert élelmezett minden nap.