A tanácsköztársaság hamis bankjegyeit bevonják

A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kormány rendeletét, amellyel a tanácsköztársaság által kibocsátott 200 és 25 koronás bankjegy hamisitványait bevonja.

November 11-étől kezdve ezzel a pénzjegyek megszünnek fizetési eszközök lenni s az állami hivatalok ettől a naptól kezdve ezeket a bankjegyeket nem fogadják el fizetési eszközül. A hamisitványokat azonban november 30-áig az állampénztárak törvényes fizetési eszközre beváltják. 

A rendelet többi része a megsérült és hibás bankjegyek beváltásáról intézkedik s utolsó szakaszában büntető rendelkezést tartalmaz arra az esetre, ha valaki a mai naptól kezdve a tanácsköztársaság által kibocsátott hamisitványt az ország területére behoz.