Kudarcot vallott az olasz munkásmozgalom

Bern, szept. 11.

Mint a Schieeizerischz Depeschenegenstur Rómából jelenti, most már nemcsak a gyárosok, de a munkásság is látja, hogy a fémmunkások mozgalma kudarcot vallott. A tanácsuralom bevezetésére irányuló kisérletek tökéletesen meghiusultak. Az a katonai diktaturához hasonló fegyelem, amelyet a gyárakban bevezettek, nem ízlik a munkásoknak.

Semmi sem jellemzi jobban a mozgalom csődjét, mint az, hogy még az Avanti is sajnálkozását fejezi ki afelett, hogy noha a munkások a gyárakat elfoglalták, a hatalom mégis a tőke kezében van. Ehhez járul az is, hogy az élelmiszerszállítók nem elégszenek meg szép szavakkal, hanem pénzt követelnek.