Oldalkocsi automobillá alakítva

A modern közlekedséi eszközök között a motorkerékpár igen jelentős szerepet játszik. Ezen a helyen fölösleges a motorkerékpár célszerüségéről irni. Itt másról lesz szó. Azokról az ötletekről, amelyeket a technikai világ a motorkerékpár körül valóra vált oly célból, hogy versenyre keljen az automobillal.

Már maga az a körülmény, hogy motorjármüvet produkál a technika, olyat, amely kis helyen fér el, könnyen kezelhető, gyorsan kéznél van és ami a legfőbb, sokkal olcsóbb, mint az automobil, igen sok előnyt ád ennek a járómünek. Mi kissé távol esünk attól az élettől, amely aranyat termel az időből, mi csakbámuljuk Amerikát, de nem értjük meg.

A mi világunk és Amerika között Nyugat-Európa fekszik, a maga urias, kényelmes életével, fényüzésével, eleganciájával, s mi ezt utánozzuk. Pedig nekünk Amerikát kellene példának vennünk. Csak egy igen csekélynek látszó, de lényegében jellemző körülményt emlitünk itt meg. Nálunk nem uri dolog, nem elegáns, főleg hölgyeink szemében elvetni való dolog kerékpáron járni.

A mi elegáns világunk még konflisra sem ül, nálunk a fiakkernél kezdődik az úr! Amerikában, ahol egy autóbérelése csak annyiba kerül, mint nálunk este nyolckor a villamos tarifa, csak azok ülnek ilyen járómüre, akiknek végtelenül sürgős az utjuk s kerékpáron jár az orvos, tanár, mérnök, biró, hivatalnoknő, szakácsnő s mindenki, akinek hosszu utat kell megtennie gyorsan.

Akinek pedig van hozzá tehetsége, megtanulja a motorkezelést s nem sokkal drágábban szerzi meg a motorkerékpárt, mint mi. Hosszu, talán unalmas leirások bizonyitanák, hogy hol hibáztuk el életünket, hol tértünk el Amerika példájától és Párisban, Londonban fényüző életet élő embereket utánozzuk anélkül, hogy az angol és francia ipari tevékenység példáját is követnők.