Németország – Magyarország 1:0 (1:0)

53000 néző a Berlin - grunewaldi stadionban. – A gól 11-esből esett. – Csapatunk gyenge játékot produkált. – A közönség szívélyesen fogadta a magyarokat. – Hirrle volt a bíró.

A világháború hullámai lassankint elcsendesednek. Visszatér az élet rendes medrébe, szakadozik a gyűlölködés fekete fátyola a s a föld különböző részein élő emberiség sóvárogva vágyakozik a béke, a megnyugvás, a tisztességes komoly munka után. Kedves előhírnökeként a végleges békének a nemzetek fiai itt-ott már összetalálkoznak a babért termő sportküzdelmek porondján.

Ha még volt ellenségek nem is nyújtanak kezet egy másnak, lelkükben érik már a gondolat, hogy rá kell lépni a kiengesztelődés útjára s egybe kell olvasni a népeknek a szeretetben és az egymás megbecsülésében. Mi, magyarok hűséges fegyvertársai voltunk, együtt szenvedtünk együtt és együtt kellett kiürítenünk a vereség keserű poharát.

A vesztes háború lendítő ereje és a forradalmak kaotikus árja eltaszított bennünket egymás mellől, de íme már ismét látjuk egymást, már újra értjük egymást, már újra kívánjuk a találkozást. Hála a sport mindenható hatalmának, hogy kiragadott bennünket az elhagyatottságból.

A csapatok így állottak fel:
Németország: Lorhmann (Fürth) – Mohns (Berlin), Schwelden (München) – Riegel (Nürnberg), Towes (Berlin), Kroges (Hamburg) – Fiederer (Fürth), Harder (Hamburg), (Alona), Popp (Nürnb.), Forelf (Pfofih.)

Magyarország
: Zsák – Hungler II., Fogl II. – Blum, Zloch, Kertész II. – Schlosser, Eisenholffer, Orth, Molnár, Braun

A játék lefolyása

(Első félidő) Magyar támadással kezdődik a mérkőzés. Csakhamar azonban a németek is szóhoz jutnak. A 6. percben Popp veszélyes támadást vezet, amelyet azonban leszereltünk. A mérkőzés 7. perce már eldönti a ötödik magyar-német mérkőzés sorsát. Blum a 16-os büntető vonalon belül foultot követ el, amelyen a bíró 11-essel büntet. A 11-est Jäger a gólba helyezi. (1:0)

A gól után a mieink heves ostrom alá fogták a német kaput, de eredménytelenül. A németek támadási kísérleteit Fogl II. szereli le. A 22. percben Forell átadásából Popp kapu mellé lő. A 35. percben Popp – Jäger támadását Blum menti. A 38. percben már a német kapu forog ismét veszélyben. Molnár – Orth belsőjátékkal viszik a németek térfelébe a labdát, amely Schlosserhez kerül, aki azonban hibáz. Ugyan ő hiusítja meg a 43. percben is egy sikerrel kecsegtető támadásunkat.

(Második félidő.) Óriási iramot diktál a játék második felében a magyar csapat. Az 5-ik percben Braun fut le a német kapuig, lövése azonban a kapu mellé kerül. A 14-ik percben Orth – Schlosser vezetnek támadást de szintén sikertelenül. Az első negyedóra elteltével jutnak csak le a németek először a magyar kapuhoz.

Popp veszélyes támadása azonban megakad Fogl II.-ön. Labdájával Eisenhoffer előre tör, Orth passzol, aki azonban tiszta helyzetben a gól mellé helyezi a labdát. Egy percre rá Molnár veszélyesnek látszó támadását a bíró offszeidnek minősíti (17. perc). A szabadrúgás Jägerhez kerül, akinek lövését Zsák menti.

Most ismét magyar támadás következik. A németek teljesen odaszorítjuk kapujukhoz úgy hogy Kertész II-nek van alkalma gólra lőni. A lövést azonban Lorhmann fogja (23. p.) Braun újabb lefutása következik: azonban ismét elhirtelenkedi a dolgot, lő – ismét kapu felé.

Ezután ismét német csatársor veszi át a támadást, három lövésük jut a magyar kapu mellé (28, 29 és 30 p.) A 33. percben már Orth lábáról szedi le Lorhamann a gólnak ígérkező labdát. A 35. percben Eisenholffer és Schlosser helyet cserélnek, de az már nem menti meg számunkra a meccset. Az utolsó 10 percben változatos játék folyik, de már egyik kapu sem kerül komoly veszélybe.