A vörös harctér és a béke

Budapest, okt. 3.
Az orosz-lengyel harctéren teljes erővel folyik az ellenfelek küzdelme, miközben az ellenségek megbízottai tárgyalnak a békéről. Ugy látszik azonban, hogy Szovjetoroszország részéről nem komoly dolog a békére való törekvés s azzal, hogy hamarosan alá akarnak írni egy számukra rossz békét csak időt akarnak nyerni csapataik rekonstrukciójához, hogy azután döntő csapást mérhessenek Lengyelországra, amelynek harctéri helyzete mi kitünő. Közben hire jön, hogy Wrangel ujabb teljes győzelmet aratott. A harctér eseményeiről a béketárgyalásokról a következő táviratok számolnak be:

Páris, okt. 3.
Wrangel jelentése szerint csapatai Alexandrovsk körül fényes győzelmet arattak és 10.000 foglyot ejtettek. A moszkvai Izvestia azt jelenti, hogy a negyedik bolysevista hadosztály átpártolt Wrangelhez.

Páris, okt. 3.
Az orosz-ukrán delegáció átnyujtotta a lengyel delegációnak az előzetes békeföltételek tervezetét. Eszerint Fehéroroszországnak, Litvániának és Ukrániának függetlensége a lengyelek részéről elismerendő, Kelet-Galiciáról népszavazás döntsön, a határvonal pedig körülbelül a régi osztrák-magyar-orosz határvonal legyen.