Rubinek miniszter terroristája

A budapesti büntetőtörvényszéken Szeng Antal dr. táblabíró elnöklésével a gyorsított eljárás szabályai szerint tárgyalták Tombor József 23 éve kőmívessegéd terroristának bünügyét.

A kir. ügyészség Tombort gyilkosság büntettében, mint bünsegédet vádolta meg azért, mert mult év április havában Püspökladányban jelen volt Pongrácz Aladár csendőrszázados és három csendőrőrmester kivégzésénál és ugyancsak megjelent május elején Kecskeméten, amikor Vén András csendőrőrmestert végezték ki.

Tombor József volt az a terrorista, aki tavaly április második felében ellenforradalmárság gyanuja alapján elhurcolta lakásáról Rubinek Gyula jelenlegi kereskedelmi minisztert, továbbá Hechl Ernő dr. –t és Kornai Istvánt, akiket aztán a forradalmi törvényszék elé állítottak, Rubinek letartóztatása után Tombor megjelent a miniszter lakásán és fiának, Rubinek László tőzsdebizonyosnak birtokáról két sonkát, szalonnát, hatvan üveg bort és pezsgőt és még egyéb ingóságokat elrabolt.

Rubinek László ellenállást kísérelt meg, mire Tombor őt is letartóztatta és a forradalmi törvényszék elé állította. Rubinek miniszterrel kíméletesen bánt a terrorista, de a fiát többször megütötte. A biróság Marócza Dénes dr. kir. ügyész vádja alapján 8 évi fegyházra ítélte el.